พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

ASA Series

(Centrifugal single inlet fans)

ASA Series (Belt drive / Direct drive)

  • Size from 315 to 1,400
  • Capacity up to 180,000 CMH
  • Total pressure up to 5,000 Pa
  • High efficiency and flow noise
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 180,000 ลบ.ม./ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 5,000 ปาสคาล
  • ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ ASA Series