พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

MXA Series

(Mixed flow fans)

MXA Series (Belt drive / Direct drive)

  • Size from 450 to 2,000
  • Capacity up to 380,000 CMH
  • Total pressure up to 2,300 Pa
  • High efficiency and low noise
  • Suitable for smokespill application (EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
  • ขนาดตั้งแต่ 450 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 380,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 2,300 ปาสคาล
  • เสียงเบา, ประสิทธิภาพสูง
  • สำหรับระบายควันไฟ (ตามมาตรฐาน EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ MXA Series