พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

BSB Series

(Centrifugal single inlet fans)

BSB Series (Belt drive / Direct drive)

  • Size from 200 to 2,000
  • Capacity up to 360,000 CMH
  • Total pressure up to 5,000 Pa
  • Suitable for ventilation and smokespill application
  • ขนาดตั้งแต่ 200 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 360,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 5,000 ปาสคาล
  • ใช้ได้ทั้งระบายอากาศทั่วไปและการระบายควันไฟที่มีความร้อนสูง
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ BSB Series