พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CCD/CCK Series

(Cabinet fans (In-line fan))

CCD Series (Direct drive)

  • Size from 7 to 18 inches
  • Capacity up to 13,000 CMH
  • Total pressure up to 1,600 Pa
  • Low noise level and easy installation
  • ขนาดตั้งแต่ 7 นิ้ว ถึง 18 นิ้ว
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 13,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,600 ปาสคาล
  • เสียงเบา ติดตั้งง่าย
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CCD/CCK Series