พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

IJM Series

(Induced jet fans)

IJM Series (Direct drive)

  • Size from 200 to 355
  • Capacity up to 3,240 CMH
  • Outlet velocity up to 18.3 m/s
  • ขนาดตั้งแต่ 200 มม. ถึง 355 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 3,240 ลบ.ม/ชม.
  • ความเร็วลมสูงสุด 18.3 เมตร/วินาที
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ IJM Series