พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

TDA-FV Series

(Vane axial smokespill fans)

TDA-FV Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 1,600
  • Capacity up to 150,000 CMH
  • Total pressure up to 1,000 Pa
  • Suitable for smoke exhaust application (EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,600 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 150,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,000 ปาสคาล
  • สำหรับระบายควันไฟ (ตามมาตรฐาน EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ TDA-FV Series