พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

KRA Series

(Splitter Attenuator)

KRA Series

  • Size from 400 - 150 to 600 - 600
  • Insertion loss up to 50 dB
  • ขนาดตั้งแต่ 400 - 150 มม. ถึง 600 - 600 มม.
  • Insertion loss up to 50 dB
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ KRA Series