พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

FDA Series

(Centrifugal double inlet fans)

FDA Series (Belt drive)

  • Size from 160 to 1,400
  • Capacity up to 300,000 CMH
  • Total pressure up to 2,400 Pa
  • Suitable for use in AHU packaged unit and general ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 160 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 300,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 2,400 ปาสคาล
  • เหมาะสำหรับใช้ใน AHU และการระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ FDA Series