พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

BNB Series

(Centrifugal single inlet plenum fans)

BNB Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 1,400
  • Capacity up to 170,000 CMH
  • Total pressure up to 2,600 Pa
  • Suitable for use in AHU and clean room
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 170,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 2,600 ปาสคาล
  • เหมาะสำหรับใช้ใน AHU และห้องสะอาด (clean room)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ BNB Series