พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

KCA Series

(Circular Duct Attenuator)

KCA Series

  • Size from 315 to 2,000
  • Insertion loss up to 30 dB
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 2,000 มม.
  • Insertion loss up to 30 dB
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ KCA Series