พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

TDA-V Series

(Vane axial fans)

TDA-V Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 2,000
  • Capacity up to 300,000 CMH
  • Total pressure up to 1,300 Pa
  • High efficiency for general and pressure
  • Suitable for general ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 300,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,300 ปาสคาล
  • แรงดันประสิทธิภาพสูงสุด
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ TDA-V Series