พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

RCU Series

(Upblast centrifugal roof fans)

RCU Series (Belt drive / Direct drive)

  • Size from 315 to 1,000
  • Capacity up to 40,000 CMH
  • Total pressure up to 600 Pa
  • Suitable for industrial, commercial ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 40,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 600 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมแบะเชิงพาณิชย์ทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ RCU Series