พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

BDB Series

(Centrifugal double inlet fans)

BDB Series (Belt drive)

  • Size from 315 to 2,000
  • Capacity up to 680,000 CMH
  • Total pressure up to 4,500 Pa
  • High efficiency and low noise
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 680,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 4,500 ปาสคาล
  • ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ BDB Series