พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

APK Series

(Propeller fans)

APK Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 1,000
  • Capacity up to 24,000 CMH
  • Total pressure up to 200 Pa
  • Low noise, high efficiency
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 24,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 200 ปาสคาล
  • เสียงเบา, ประสิทธิภาพสูง
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ APK Series