พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

KDD Series

(Centrifugal double inlet fans)

KDD Series (Direct drive)

  • Size from 7 to 18 inches
  • Capacity up to 16,000 CMH
  • Total pressure up to 900 Pa
  • Suitable for use in clean room
  • ขนาดตั้งแต่ 7 นิ้ว ถึง 18 นิ้ว
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 16,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 900 ปาสคาล
  • เหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาด (clean room)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ KDD Series