พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

KTF Series

(Tunnel axial fans)

KTF Series (Direct drive)

  • Size from 1,250 to 3,150
  • Capacity up to 1,620,000 CMH
  • Total pressure up to 5,000 Pa
  • Available in both Uni-Directional and Reversible
  • ขนาดตั้งแต่ 1,250 มม. ถึง 3,150 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 1,620,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 5,000 ปาสคาล
  • ปรับทิศทางการไหลได้ 2 ทิศทาง
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ KTF Series