พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CPA Series

(Cabinet axial fans)

CPA Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 1,400
  • Capacity up to 300,000 CMH
  • Total pressure up to 1,300 Pa
  • Suitable for general installation
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 300,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,300 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CPA Series