พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

ADA Series

(Centrifugal double inlet fans)

ADA Series (Belt drive)

  • Size from 315 to 1,400
  • Capacity up to 350,000 CMH
  • Total pressure up to 5,000 Pa
  • High efficiency and low noise
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 350,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 5,000 ปาสคาล
  • ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ ADA Series