พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

IJC II Series

(Induced jet fans)

IJC II Series (Direct drive)

  • Size from 50 to 100
  • Capacity up to 11,100 CMH
  • Thrust force up to 97 N
  • Outlet velocity up to 26.2 m/s
  • Suitable for smoke exhaust application (EN 12101-3 : 2002 / class F200, F400, 300°C / 2hrs.)
  • ขนาดตั้งแต่ 50 มม. ถึง 100 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 11,100 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุด 97 นิวตัน
  • ความเร็วลมสูงสุด 26.2 เมตร/วินาที
  • สำหรับระบายควันไฟ (ตามมาตรฐาน EN 12101-3 : 2002 / class F200, F400, 300°C / 2hrs.)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ IJC II Series