พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

MTD Series

(In-line mixflow dust fans)

MTD Series (Direct drive)

  • Size from 100 to 400
  • Capacity up to 5,500 CMH
  • High performance with low noise level
  • Suitable for general ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ถึง 400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 5,500 ลบ.ม/ชม.
  • เสียงเบา, ประสิทธิภาพสูง
  • สำหรับงานระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ MTD Series