พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

IJA Series

(Induced jet fans)

IJA Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 450
  • Capacity up to 12,000 CMH
  • Thrust force up to 84 N
  • Suitable for smoke exhaust application (EN 12101-3 : 2002 / class F200, F400, 300°C / 2hrs.)
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 450 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 12,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุด 84 นิวตัน
  • สำหรับระบายควันไฟ (ตามมาตรฐาน EN 12101-3 : 2002 / class F200, F400, 300°C / 2hrs.)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ IJA Series