พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CSD Series

(Cabinet fans (In-line fan))

CSD Series (Direct drive)

  • Size from 200 to 400
  • Capacity up to 6,800 CMH
  • Total pressure up to 750 Pa
  • Low noise level and easy installation
  • ขนาดตั้งแต่ 200 มม. ถึง 400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 6,800 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 750 ปาสคาล
  • เสียงเบา ติดตั้งง่าย
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CSD Series