พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

FSA Series

(Centrifugal Series inlet fans)

FSA Series (Belt drive / Direct drive)

  • Size from 200 to 2,000
  • Capacity up to 360,000 CMH
  • Total pressure up to 5,000 Pa
  • Suitable for ventilation application
  • ขนาดตั้งแต่ 200 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 360,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 5,000 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ FSA Series