พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

RVF Series

(Roof exhaust smokespill fans)

RVF Series (Direct drive)

  • Size from 140 to 630
  • Capacity up to 19,500 CMH
  • Total pressure up to 800 Pa
  • Suitable for smoke exhaust application (up to 120°C)
  • ขนาดตั้งแต่ 140 มม. ถึง 630 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 19,500 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 800 ปาสคาล
  • สำหรับระบายควันไฟ / อากาศร้อน (สูงสุดถึง 120 องศาเซลเซียส)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ RVF Series