พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

KJF Series

(Tunnel jet fans)

KJF Series (Direct drive)

  • Size from 560 to 1,600
  • Thrust efficiency up to 37 N/kW
  • Available in both Uni-Directional and Reversible
  • Suitable for smoke exhaust application (EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
  • ขนาดตั้งแต่ 560 มม. ถึง 1,600 มม.
  • ประสิทธิภาพแรงผลักสูงสุดถึง 37 นิวตัน/กิโลวัตต์
  • ปรับทิศทางการไหลได้ 2 ทิศทาง
  • สำหรับระบายควันไฟ (ตามมาตรฐาน EN 12101-3 : 2002 / class F300, F400, 250°C / 2hrs.)
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ KJF Series