พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

TSK II Series

(In-line centrifugal dust fans)

TSK II Series (Direct drive)

  • Size from 100 to 400
  • Capacity up to 3,380 CMH
  • Total pressure up to 1,000 Pa
  • Can be mounted in any position
  • ขนาดตั้งแต่ 100 มม. ถึง 400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 3,380 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,000 ปาสคาล
  • ใช้พื้นที่น้อย ติดตั้งง่าย
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ TSK II Series