พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CAC Series

(Centrifugal single inlet fans)

CAC Series (Direct drive)

  • Size from 140 to 355
  • Capacity up to 83,000 CMH
  • Total pressure up to 1,450 Pa
  • Suitable for applications where extraction of corrosive fumes and gases (up to 40°C)
  • ขนาดตั้งแต่ 140 มม. ถึง 355 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 83,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,450 ปาสคาล
  • เหมาะสำหรับอากาศในพื้นที่ที่มีสารเคมีกัดกร่อนและก๊าซ
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CAC Series