พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CFB Series

(Cabinet plug fans (In-line fan))

CFB Series (Direct drive)

  • Size from 250 to 800
  • Capacity up to 17,100 CMH
  • Total pressure up to 900 Pa
  • Suitable for general installation
  • ขนาดตั้งแต่ 250 มม. ถึง 800 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 17,100 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 900 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CFB Series