พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

CFT Series

(Cabinet fans (In-line fan))

CFT Series (Belt drive)

  • Size from 200 to 1,000
  • Capacity up to 160,000 CMH
  • Total pressure up to 1,800 Pa
  • Acoustic lining is available upon request
  • ขนาดตั้งแต่ 200 มม. ถึง 1,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 160,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,800 ปาสคาล
  • สามารถติดตั้งแผ่นกรองภายในได้
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ CFT Series