พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

TDB-II Series

(Bifurcated fans)

TDB II Series (Direct drive)

  • Size from 400 to 1,400
  • Capacity up to 140,000 CMH
  • Total pressure up to 1,000 Pa
  • Suitable for general ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 400 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 140,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,000 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ TDB-II Series