พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

IJC Series

(Cabinet jet fans)

IJC Series (Direct drive)

  • Size from 225 to 250
  • Capacity up to 2,900 CMH
  • Outlet velocity up to 21.2 m/s
  • ขนาดตั้งแต่ 225 มม. ถึง 250 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 2,900 ลบ.ม/ชม.
  • ความเร็วลมสูงสุด 21.2 เมตร/วินาที
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ IJC Series