พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

TBE Series

(Tube axial fans)

TBE Series (Belt drive)

  • Size from 315 to 2,000
  • Capacity up to 315,000 CMH
  • Total pressure up to 1,000 Pa
  • Suitable for general ventilation
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 2,000 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 315,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,000 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ TBE Series