พัดลมครูเกอร์ (KRUGER)

RDA Series

(Roof fans)

RDA Series (Direct drive)

  • Size from 315 to 1,400
  • Capacity up to 150,000 CMH
  • Total pressure up to 1,000 Pa
  • Easy installation
  • ขนาดตั้งแต่ 315 มม. ถึง 1,400 มม.
  • ปริมาณลมสูงสุดถึง 150,000 ลบ.ม/ชม.
  • แรงดันสูงสุดถึง 1,000 ปาสคาล
  • สำหรับระบายอากาศทั่วไป, ติดตั้งง่าย
cruger logo
พัดลมครูเกอร์ RDA Series