ผลิตภัณฑ์

พัดลมครูเกอร์ kruger logo
พัดลมครูเกอร์พัดลมครูเกอร์พัดลมครูเกอร์

CENTRIFUGAL FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, ดูดควันห้องครัว, ไอน้ำ, ไอร้อน, โรงงานอุตสาหกรรม, ห้องพ่นสี

AXIAL FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, อาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม

CABINET FANS (IN-LINE FANS)

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, โรงงานผลิตอาหาร, ห้องสะอาด Clean Room, ติดตั้ง Filter, โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ROOF FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับติดตั้งบนหลังคา, ระบายอากาศ, ระบายความร้อนในโรงงาน, ไลน์การผลิต, สโตร์เก็บสินค้า

JET FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, ความร้อน, เป่าลมระยะไกล, ลานจอดรถ, โรงงานอุตสาหกรรม, สโตร์เก็บสินค้า

PROPELLER FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ติดผนัง, ระบายอากาศ, ห้องเครื่องฯ, ห้อง Server, ระบายความร้อนในโรงงาน, ไลน์การผลิต, สโตร์เก็บสินค้า

DOMESTIC FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, อาคาร, อาคารสำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม

MIXED FLOW FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศทั่วไป, อาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม

พัดลมครูเกอร์ MXA-B Series

MXA-B Series

TUNNEL FANS

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบายอากาศภายในอุโมงค์, ระบายควันไฟ, ผลักดันอากาศ

SILENCER FANS (อุปกรณ์ลดเสียง)

พัดลมครูเกอร์ (KRUGER) รุ่นนี้ใช้สำหรับลดเสียงที่เกิดจากการทำงานของพัดลมระบายอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ (AHU)